Υπηρεσίες

Το οικονομικό και φορολογικό περιβάλλον συνέχεια μεταβάλλεται, τόσο για τις Επιχειρήσεις αλλά και τα Φυσικά Πρόσωπα,   με αποτέλεσμα να δημιουργούνται νέες ανάγκες  οι οποίες απαιτούν ειδική γνώση και ειδίκευση.
Το γραφείο  μας στοχεύοντας στην καλύτερη εξυπηρέτηση, συνεργάζεται με ένα εξειδικευμενο δίκτυο συνεργατών ώστε να προσφέρει  ένα ευρύ φάσμα φορολογικών-οικονομικών υπηρεσιών τόσο σε επιχειρήσεις όσο και σε ιδιώτες. 
 
Φορολογικές υπηρεσίες
 • Συστάσεις / Ενάρξεις / Μεταβολές / Διακοπές / Εκκαθαρίσεις Εταιριών - Ατομικών Επιχειρήσεων.

 • Διεκπεραιώσεις διοικητικών και φορολογικών υποθέσεων.

 • Ειδικά θέματα φορολογίας φυσικών προσώπων.

Λογιστικες υπηρεσίες

 • Τήρηση Λογιστικών βιβλίων.

 • Περιοδικές & Εκκαθαριστικές δηλώσεις Φ.Π.Α. 

 • Υπηρεσίες έκδοσης Μισθοδοσίας - Ασφαλιστική νομοθεσία - Εργασιακές σχέσεις.

 • Προετοιμασία, υποβολή και παρακολούθηση φορολογικών δηλώσεων.

 Άλλες Υπηρεσίες
 • Σύνταξη Επιχειρησιακού Σχεδίου

 • Εκπόνηση Οικονομοτεχνικών  μελετών/Στατιστικές αναλύσεις

 • Επιδοτούμενα Προγράμματα  Ευρωπαϊκής   Ένωσης (ΕΣΠΑ)

 • Ρυθμίσεις δανείων Φυσικών και Νομικών Προσώπων

 • Νομική υποστήριξη (Νόμος Κατσέλη , Εμπορικό Δίκαιο κ.α )

       

    

 

            

 

Επαφή

ΑΝΘΗ ΤΣΙΠΗ
Αγίου Μηνά 7 & Ι.Δραγουμη
Θεσσαλονίκη
54625

2311290924
6934132411

© 2015 Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα

Φτιάξε δωρεάν ιστοσελίδαWebnode